Pensa la complexitat

"Saber veure requereix saber pensar el que es veu. Saber veure implica, doncs, saber pensar, com saber pensar implica saber veure" Edgar Morin

26 d’abril de 2010

Projecte IO Press

El passat mes de juny la Comissió Europea va enviar una comunicació al Consell, al Comitè Econòmic i Social europeu i al Comitè de les Regions, titulada Internet dels objectes - Un pla d'acció per a Europa.


A les conclusions diu "..................... la IO no és encara una realitat tangible, sinó una visió prospectiva d'una sèrie de tecnologies que, combinades, podrien  els propers 5 a 15 anys modificar radicalment la manera com funcionen les nostres societats.
En adoptar un plantejament proactiu, Europa podria estar a l'avantguarda per donar forma a la manera en què funciona la IO i obtenir els consegüents beneficis en termes de creixement econòmic i benestar individual, convertint així la Internet dels objectes en una Internet dels objectes per les persones. No fer-ho així implicaria perdre una oportunitat important, el que podria relegar a Europa a la posició de veure's obligada a adoptar tecnologies en el disseny no s'haurien tingut en compte els seus valors fonamentals, com la protecció de la privacitat i de les dades personals.
En posar en marxa una sèrie d'accions i reflexions, la Comissió es proposa donar impuls a aquesta tasca, i convida al Parlament Europeu, el Consell i totes les parts interessades a que col.laborin per assolir aquests objectius ambiciosos però realitzables. " 

Som davant d'una realitat que està funcionant en diversos àmbits de la logística, amb tecnologies molt sòlides i standars consolidats.
Els mitjans de comunicació no poden quedar al marge d'aquest canvi de paradigma (com adjectiva la Comissió). Concretament els diaris poden estar a punt de tenir la clau que obre la porta a solucions per als dilemes actuals que enfronten les edicions digitals i de paper. (veure post)

Sincerament els diaris tenen clar quina foto de les dues identifica més al futur lector, o l'actual júnior????


A NVConsulting, estem desenvolupant, en aliança amb altres empreses,  el projecte IO Press que incorpora solucions orientades als Diaris, en la línia per la qual aposta la Comissió Europea.
Interessats enviar email a info@nvconsulting.es


Albert Pérez Novell NVConsulting